Diriliş Nesli

Rümeyse Esra DUMAN Rümeyse Esra DUMAN

Şu an öncü ve lider konumunda olan İmam-Hatip Okulları, ülkemizden tüm insanlığa ışık yaymaya devam edecek. Bu günlere, binbir çeşit zorluğa katlanarak gelmiş olan İmam-Hatipliler, kardeşlerinin de aynı sıkıntıları çekmemesi için uğraş vermekte. Bu dayanışma ve uğraşlar sayesinde imam hatip gençliği geleceğin lideri konumunda olacak. Gaflet uykusunda olan insanları işte bu nesil uyandıracak. Bu nesil  “Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker” için çabalayacak. Bu şuur ile yetişen gençler geleceğin öğreticisi, uyarıcısı ve yol göstericisi olacak.

Düşünceleri ile nefsine ve şeytana darbeyi vuran bu gençlik eline kalemini alıp yazmalı, doğruyu herkesin görmesini sağlamalı. Eğer bunu İmam-Hatipli olarak bizler yapmazsak yanlışı yapacakların yolunu açmış oluruz.

İnsanoğlu yaratılış fıtratı doğrultusunda hareket eder. Yalnız işin içinde şeytan ve nefis olduğundan, doğruyu görmek için perdenin arkasından bakmak gerekir. Bunu yapabilmemiz için ise gerekli olan bilinç ve ilimdir. Bunlara sahip olabilmemiz için ise okumamız gerekir. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kitaplar raflarda toz tutmuş vaziyette beklemekte. Biz gençler olarak yolumuzun aydınlık olmasını ve o ışıkla da insanları aydınlatmak istiyorsak kitapları tozlu raflardan çıkarmamız gerekir. Aksi takdirde cehalet ve fitne her tarafa hakimiyet kuracak. Mühim olan bütün bunların gerçekleşmemesi için bir olup çıkış yolunu beraber arayabilmekte.

Konular ne kadar farklı gibi gözükse de sonuç, bütün uğraşlar için BİR olabilmektir. Bizler biliyoruz ki birlikten güç ve kuvvet doğar. Birbirimize inanç ile tutunursak karşımıza çıkacak olan her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Buna en güzel örneği Peygamber Efendimiz (S.A.V) vermiştir:

‘‘Mü'min ile mü'min (birbirine karşı) duvar gibidir, birbirini sımsıkı tutarlar" bunu söylerken parmaklarını birbirine geçirip sımsıkı kilitledi.’’

(Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed Sofuoğlu, Ötüken Yayınları, İstanbul 1987, Cilt 2 sayfa.569)

Unutmayalım ki ilişkilerimizi sıkı tutarsak aramızdaki kin de zamanla yok olacaktır.

 

 

Rümeysa Esra Duman

Pendik Anadolu İmam Hatip Lisesi

12-A